Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami. VSV s.r.o. wykorzystuje wszelkie dane pozyskane od klientów wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy i nie udostępnia ich osobom trzecim. Bez wyraźnej zgody klientów VSV handles s.r.o. ze swoimi danymi osobowymi tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez ustawę o ochronie danych osobowych, w szczególności w § 5 ust. b) oraz w § 5 ust.6
ANCHOR_TOP_TITLE

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji